VİZYONUMUZ
Gürcistan kanunlarının temel esaslarına bağlı kalarak yasal düzenlemeler ve dernek tüzüğümüz çerçevesinde , bir sivil toplum örgütü olmak bilinciyle, sürekli kurumsal gelişimi ve üye memnuniyetini esas alarak , işadamlarının liderlik vasıflarını, sosyal sorumluluklarını ve dayanışma ruhunu geliştirmek ve diğer ülke ilişkilerine örnek teşkil edecek GÜRCİSTAN & TÜRKİYE ilişkileri için katkıda bulunmak üzere çalışmalar yapman ve uygun platformlar oluşturan dernek olmaktır.

MİSYONUMUZ
Çalışmalarımızı GÜRCİSTAN & TÜRKİYE ilişkilerine katkı sağlayacak şekilde planlamak, her iki ülke işadamlarına fikir üretiminde pay sahibi oldukları , bir platform oluşturmak , şeffaf yönetim tarzı ile yapılacak her türlü çalışmadan üyelerimizin haberdar ve katılımcı olmalarını sağlamak ve Gürcistanda faaliyet gösteren nitelikli yeni üyelere ulaşmak ve büyümektir.